Friday, October 2, 2009

HINO AD SERIES

inilah iklan lori zaman bujang lapok dulu daa...
video
ini pulak lori abad ke-21:Hino Super Dolphin Profia
video video
generasi pertama Hino Super Dolphin